Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Müdürlüğü çalışma alanları, eğitim, enformasyon, kütüphane ana başlıkları altında tanımlanır. Bu ana başlıklar altında;

  • Mavi ve beyaz yaka sektör çalışanlarının, kendi disiplinlerine yönelik olarak başta oryantasyon eğitimleri olmak üzere, mesleğe hazırlık, gelişen teknolojiler, verimlilik, kalite, hammadde, enerji, çevre, bakım, nihai ürün, yasal gereklilikleri içeren belgelendirme ve yönetim sistemleri vb. konuları kapsayan eğitim, kurs, seminer, panel, sempozyum, meslektaşlar toplantıları vb. ihtiyaçlarını tespit eder ve ilgili etkinlikleri programlar, organizasyonunu sağlar ve sonuçlandırır.
  • İlgili eğitim katılımcılarını belgelendirir.
  • Yurtiçi ve yurt dışından gelen eğitim, teknik seminer taleplerine göre ulusal- uluslararası platformlarda yıllık bazda eğitim ve etkinlikler programlar, organizasyonunu yürütür.
  • Sektörümüzün karar vericileri, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçileri ile paydaşlarını bir araya getiren Uluslararası nitelikte yeni teknolojilere ilişkin seminerler ve fuarlar düzenler.
  • Benzer ulusal ve uluslararası etkinlik ve organizasyonlar hakkında üyelerimizi bilgilendirir ve gerektiğinde bu etkinliklerde Birliği temsil eder.
  • Tüm bu etkinliklere ilişkin olarak hazırlanan dokümanları katılımcılarla paylaşır ve arşivler.
  • TÜRKÇİMENTO kurumsal dergisi olan “Çimento ve Beton Dünyası” dergisi yayın kurulunda etkin rol alır; yayın içeriklerini ve baskı süreçlerini takip eder, reklam süreçlerini yürütür.
  • Birlik kütüphanesi dokümantasyon çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası dergi aboneliklerin takibini yapar.


TÜRKÇİMENTO 2023 yılı Eğitim ve Etkinlik Takvimi'ni görüntülemek için BURAYA tıklayınız.