Laboratuvarlar

TTÜRKÇİMENTO Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları (KKBDL) çimento, çimento hammaddeleri ve mineralojik katkı malzemeleri ile diğer hidrolik bağlayıcıların özellik ve performanslarını tespit etmekte ve sektörün kalite kontrol faaliyetlerini yürüterek düzenlenen teknik toplantı ve seminerlere katkıda bulunmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ standardına uygun olarak Deney Laboratuvarları 2003, Kalibrasyon Laboratuvarı 2006 yılında TÜRKAK tarafından AB-0007-T ve AB-0038-K sayılı sertifika ile çimento konusunda Türkiye’de ilk akredite olan laboratuvardır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çimento ve ilgili ürünlere “CE” belgelendirmesi yapan kuruluşlara deney laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Bu bağlamda TÜRKÇİMENTO Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları TÜRKAK’tan öncelikle çimentolar olmak üzere ilgili yapı malzemelerinde uygunluk raporu hazırlamak için gerekli testlerde akreditasyon yetkisi almıştır. AR-GE Enstitüsü’ne gelen diğer deney ve inceleme talepleri de Laboratuvar tarafından karşılanmaktadır.

EÇKA Laboratuvarlar
EÇKA Laboratuvarlar

2017 yılında KKBDL, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17043 “Yeterlik Testi için Genel Şartlar” standardına göre akredite edilmiştir. Bu bağlamda, hazırlanan numuneler çimento fabrikaları, kamu ve özel kuruluşların laboratuvarlarına gönderilmektedir. Sonuçlar, katılan laboratuvarların performansı ile istatistiksel olarak değerlendirilir. Bazı durumlarda, katılımcılara öneri veya eğitimler de verilmektedir.

Bu hizmetler 6 adet laboratuvar bünyesinde verilir: