Ar-Ge Enstitüsü

TÜRKÇİMENTO, çimento üretim endüstrisi temsilcileri tarafından 1957 yılında dernekler kanununa göre kurulmuştur.

TÜRKÇİMENTO Laboratuvarları, çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araştırmaları kapsamında Mükemmeliyet Merkezi oluşturmak amacıyla UNIDO projesi ile 1978 yılında kurulmuştur.

AR-GE Enstitüsü yıllara dayanan tecrübesiyle, personel kadrosu ve laboratuvar olanaklarını genişleterek çimento-beton üretici ve kullanıcılarına; tarafsız kalite kontrol çalışmaları, kalibrasyon, araştırma geliştirme çalışmaları, test hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akreditasyon belgeleri “Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları” olarak Türkiye ve yurtdışına hizmet verilmektedir.

Alınan Belgeler:

 • 2003 yılında Deney Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025
 • 2006 yılında Kalibrasyon Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025
 • 2017 yılında Yeterlilik Deneyleri TS EN ISO/IEC 17043

TÜRKÇİMENTO AR-GE Enstitüsü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deneysel tecrübelerin de birikimi ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte, laboratuvarlarını daha da geliştirip kapasitesini genişleterek en iyi hizmeti sunmayı amaç edinmektedir.

Farkımız;

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak test ve kalibrasyon hizmetinin sunulması,
 • Akredite, doğru ve seri analiz hizmeti,
 • Müşteri gizliliği,
 • Özel yazılım ile analiz ve test raporlarının hazırlanması,
 • Geniş akreditasyon kapsamı ile uluslararası kabul gören hizmetler,
 • Güncel yönetmelik ve mevzuatların takip edilmesi,
 • Ulusal/Uluslararası standartlara veya işletme içerisinde geliştirilmiş metotlar ile analiz hizmeti,
 • Yurtdışı ve yurtiçi karşılaştırma çalışmalarına katılım ile kalitede güveni sağlamlaştırmak sektör ihtiyaçlarına yönelik yeni kapsam genişletme hedefleri ve yeni cihaz yatırımlarının planlanması,
 • Enstitümüz tarafından yapılan özel analizler,
 • Klinker Mikroyapı Analizleri,
 • XRD Rietveld Metodu,
 • Pişme Testi,
 • Öğütülebilirlik Deneyleri (Bond İş Endeksi ve Hardgrove İndeksi),
 • Ar-Ge Merkezleri ve Üniversiteler ile güçlü işbirliği ilişkileri,
 • Rekabetçi ortamda gücümüzü artırmak için Laboratuvarlar Arası Test Programı (LTP) düzenlenmesi,
 • Yüksek Çevre Bilinci ile laboratuvar atıklarının güvenli şekilde bertaraf edilmesi.


Türkçimento Ar-Ge Enstitüsü Türkçimento Ar-Ge Enstitüsü