Kalite Politikası

TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Politikası

Deney ve Kalibrasyon hizmetleri vermekte olan laboratuvarlarımızda;

 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, en doğru mesleki ve teknik uygulamaların kullanılmasını sağlamak,
 • Müşteri odaklı çalışmayı ilke edinerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Kuruluşun saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini uygulayarak kaliteyi ön planda tutmak,
 • Risk temelli düşünce yapısı ile yönetim sisteminin istenen hedeflere ulaşmasını sağlarken amaç ve hedeflere ulaşmadaki fırsatları arttırmak,
 • Doğru hizmeti ilk defada ve zamanında vermek,
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak personelin kalite dokümanlarını öğrenmelerini ve prosedürlere uygun çalışmalarını sağlamak,
 • Yeterlilik deneyleri faaliyetlerinde görev alan tüm personelin TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak oluşturulmuş olan kalite dokümanlarını öğrenmelerini, politika ve prosedürlere uygun çalışmalarını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul edilmiş mevzuat, kurallar ve standartlara uygun şekilde çalışmak,
 • Yapılan tüm işlerde, uygulanan ve adaptasyonu yapılacak tüm metotlarda çevreye saygılı olmak ve çevreyi korumak,
 • Bağımsız, tarafsız ve gizlilik ilkelerine uygun hizmet vermek, temel politikamızdır.


EÇKA Kalite Politikası


TS EN ISO/IEC 17043 Kalite Politikası

 • 17043 Yeterlilik deneyi faaliyetlerini yürütürken Kaliteyi ön planda tutarak, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olmak ve en üst düzeyde gizliliği sağlamak,
 • TS EN ISO/IEC 17043 standardına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini uygulamak, sürekli iyileştirilerek etkinliğini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak güvenilir ve doğru şekilde gerçekleştirmeyi amaç edinmiş, sonuçları güvenilir ve tarafsız şekilde değerlendirerek raporlamayı görev edinmek,
 • Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak Yeterlilik deneyleri faaliyetlerinde görev alan tüm personelin TS EN ISO/IEC 17043 standardına uygun olarak oluşturulmuş olan kalite dokümanlarını öğrenmelerini, politika ve prosedürlere uygun çalışmalarını sağlamak,
 • Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemimizi öncelikle TS EN ISO/IEC 17043 standardına ve yasal mevzuata çerçevesinde, ulusal ve/veya uluslararası standartları esas alarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sürekli iyileştirme prensibiyle kuruluşun saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek.