Uygulamalı Alternatif Yakıt Analizleri Eğitimi

TÜRKÇİMENTO Ar-Ge Enstitüsü tarafından 10.11.2023 - 17.11.2023 - 01.12.2023 ve 25.12.2023 tarihlerinde toplamda 16 çimento fabrikasından gelen 28 sektör çalışanına ‘’ Uygulamalı Alternatif Yakıt Analizleri Eğitimi’’ Ar-Ge enstitüsü yerleşkesinde verilmiştir.

 

Eğitim boyunca çimento sektöründe yaygın bir kullanım alanı olan katı ve sıvı alternatif yakıtların (sintine, arıtma çamuru, ömrünü tamamlamış lastik, ATY vb.) analizlerinin yapım aşamaları uygulamalı olarak yakıt analiz laboratuvar personelleri Dr. Elif PELVAN, Begüm ÇETİNEL KÜLCÜ ve Merve YILDIRIM tarafından anlatılmıştır. Eğitim kapsamında aşağıda belirtilen standartların uygulamaları detaylıca aktarılmıştır;

·      Katı Atıklar-Geri Kazanılmış-Laboratuvar Numunesinin Hazırlanması için Yöntem

·      TS EN ISO 21660-3  Katı yakıtlar - Geri dönüşümlü - Fırında kurutma yöntemiyle rutubet muhtevasının tayini - Bölüm 3: Genel analiz numunesinde rutubet

·      TS EN ISO 21654 Katı Atıklar-Geri Kazanılmış-Isıl Değerinin Tayini

·      TS EN ISO 22167 Katı yakıtlar - Geri kazanılmış-Uçucu madde muhtevasının tayini

·      TS EN ISO 21656 Katı yakıtlar - Geri kazanılmış - Kül içeriğinin tayini

·      TS EN ISO 21663 Geri kazanılmış katı yakıtlar - Enstrumental yöntem ile karbon (C), hidrojen (H), azot (N) ve kükürt (S) tayini için yöntemler

·      TS EN 15408 Katı yakıtlar- Geri kazanılmış-Kükürt (s), florür (f) ve bromür br) muhtevasının tayini

·      TS EN 15411 Katı yakıtlar- Geri kazanılmış-Eser elementlerin (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V ve Zn) muhtevasının tayini için yöntemler

 

Yapılan uygulamalı eğitimde farklı numune hazırlama tekniklerine göre numunelerin hazırlanması ve analizinin yapılması gereken ÖTL, ATY ve sıvı atıklar üzerinden uygulamalar ayrı ayrı gösterilmiştir. Eğitimde uygulamadaki farklılıkların giderilmesi hedeflenerek, katılımcılar ile karşılıklı bilgi paylaşımı yapılmıştır. Dileyen katılımcılar ile de aynı analizler laboratuvarda eş zamanlı olarak yapılarak sonuçları karşılaştırılmıştır ve eğitimine aktif katılımın olması sağlanmıştır.