NORM LLC fabrikasına 08-12.01.2024 tarihlerinde “Genel Metroloji ve Kalibrasyon” eğitimi

TÜRKÇİMENTO AR-GE Enstitüsü tarafından Azerbaycan Bakü’ de hizmet veren NORM LLC fabrikasına 08-12.01.2024 tarihlerinde “Genel Metroloji ve Kalibrasyon” eğitimi Azerbaycan’ da verildi.  

Laboratuvarlarda kullanılmakta olan cihazların referans kalibratörler ile karşılaştırılması ve eğer mümkünse ayar işleminin yapılmasını hedef alan kalibrasyon ve doğrulama hizmetlerinin temel olarak tarihçesi, ölçüm bilimleri, birim sistemleri, etki alanları, izlenebilirlik, ölçüm belirsizliği ve tolerans ilişkisi, sertifikalandırma, sertifika değerlendirme gibi konular bir gün teorik olarak katılımcılara aktarılmıştır.  

Çimento sektöründe kalite parametrelerini doğrudan etkileyen Harç ve Kimya laboratuvarı cihazları, ilgili standartlarında istenilen özellik ve ölçüm değerlerini sağlayıp sağlamadıkları, hangi parametrelerin değişimlerinin sonuçlar üzerindeki etkileri uygulamalı olarak bir gün boyunca ondokuz katılımcıya aktarılmıştır.

Bu laboratuvar cihazlarından bazıları aşağıdadır:  

- Basma Test Makinesi  

- Hassas ve Standart Teraziler  

- Etüv ve Kül Fırınları  

- Kür Dolabı  

- Sarsma Cihazı  

- Harç Karıştırma Cihazı  

- Harç Kalıpları  

- Le-Chatelier Kalıpları  

- Le-Chatelier Kazanı  

- Basma test makinesi kırma başlıkları  

- Vicat Cihazı(İğne, Sonda, Halka)  

- Blaine Cihazı  

- Yayıcı ve Mastar Seti  

- Kalıp Başlığı Hunisi  

Teorik ve uygulamalı eğitim Ar-Ge Enstitüsü Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlusu Mustafa BOLAT tarafından katılımcılara aktarıldı.  

Eğitim sonunda fabrika içerisinde oluşturulacak periyodlarda uygun cihazlar yardımıyla doğrulama yapabilecek seviyede personeller yetiştirmenin yanında gerçekleştirilecek olan kalibrasyonların etkinliğinin ve sertifikalarının değerlendirilmesi konularında katılımcılara bilgi aktarılmıştır. Laboratuvar cihazlarının okuma doğruluğunun üretimi yönlendirmedeki etkileri üzerinde tartışılmıştır.