TÜRKÇİMENTO Ar-Ge Enstitüsü 2020 Yılı Anket Sonuçları Açıklandı

TürkÇimento Ar-Ge Enstitüsünün ortak kalite hedefleri kapsamında çalışılan kurum ve kuruluşların geri bildirimlerini almak amacıyla her yıl anket düzenlenmektedir. Hizmet kapsamı, raporlama süresi ve hizmet kalitesi ile ilgili soruların yer aldığı 2020 yılı anket sonuçlarına göre; % 72,6 oranında çok iyi, % 26,8 oranında ise iyi sonuç alındığı raporlanmıştır.